ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Bista Stanisław (1929-1985)

Duchowny katolicki, kapelan Ojca Świętego, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach, jeden z pionierów Dzieła Maryi – Ruchu Focolari w Polsce.

Po przyjęciu święceń kapłańskich posługiwał w śląskich parafiach, m.in. w Bierutowach czy w Dąbrówce Małej. Na przeszło dziesięć lat związał się z najpierw niższym, a potem Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym jako wykładowca i wicerektor. Współredagował także Śląskie Studia Historyczno-Teolgoiczne oraz pełnił funkcję konsultanta Gościa Niedzielnego. Podczas pracy naukowej. Którą mógł rozwijać przez sprawowane funkcje zajmował się podstawowymi zasadami prawa kościelnego. Jego sprawozdawcze prace naukowe zawierały rezultaty przemyśleń dotyczących kształtowania kościelnej wspólnoty lokalnej, posługi kapłańskiej, a także teologii katolickiej.

Stanisław Bista został upamiętniony w sali duchowieństwa.