ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Adamczyk Rudolf (1905-1980)

Proboszcz katedry Chrystusa Króla, kanonik gremialny, więzień wojskowego więzienia śledczego w Warszawie-Mokotowie

Ks. Rudolf Adamczyk zasłużył się przy budowie przyszłej katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie był także proboszczem parafii. Duszpasterzem w tym miejscu został mianowany niedługo po wybuchu II wojny światowej, 8 listopada 1939 roku, jednakże z powodu propolskiej działalności wkrótce musiał wyjechać z Katowic. Po powrocie do diecezji był duszpasterzem przy budującej się katedrze. Równocześnie został wybrany członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej jako reprezentant władz diecezjalnych. W tym czasie walczył m.in. z problemem list narodowościowych oraz ograniczaniem dostępu duchowieństwa do dzieci i młodzieży. Był kuratorem i wizytatorem sióstr zakonnych, wykładowcą Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, egzaminatorem prosynodalnym. Podczas swojej posługi zajmował się także sprawami społecznymi. Kierował oddziałem świetlic dla bezrobotnych oraz założył kilka czytelni Towarzystwa Czytelń Ludowych.

Rudolf Adamczyk został upamiętniony w sali duchowieństwa.