ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Dreyza Józef (1863-1951)

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Te hasło niewątpliwie przyświecało Józefowi Dreyzie -Działaczowi narodowemu i społecznemu, założycielowi i kierownikowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz współorganizatorowi Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku, uczestnikowi powstań śląskich i akcji plebiscytowej.

Działając w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” łączył dbałość o tężyznę fizyczną z działalnością niepodległościową. Z czasem jednak fascynacja sportem ustąpiła miejsca kwestii narodowej, a Dreyza okazał się jednym z najprężniejszych animatorów ruchu sokolego na Górnym Śląsku. Pod pretekstem ćwiczeń fizycznych, członkowie Sokoła uczestniczyli w przygotowaniu strzeleckim, poznawali tajniki posługiwania się bronią oraz zasady prowadzenia działań bojowych co okazało się nieodzowne w przyszłej walce o powrót części Górnego Śląska do Polski. Dysponując wytrenowaną kadrą z inicjatywy Sokoła powołano Straż Obywatelską dla Górnego Śląska, która przekształciła się w legalne Związki Wojackie Polaków, a sam Dreyza stał się ważnym działaczem politycznym na Górnym Śląsku.

Józef Dreyza został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego.