ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Golasiowa Petronela (1851-1935)

Działaczka licznych towarzystw kobiecych o charakterze propolskim, działaczka plebiscytowa, nazywana „Polską Królową Klimzowca”.

„Chociaż wiek przywalił ją – jednak duch jej zawsze młody i kochający Polskę. Pracą swą dalej przysparza Polsce wiele dobra. Czy zimno, czy mroczno, czy deszczowo staruszka zawsze chętnie bierze udział w pracy społecznej czy też charytatywnej, spiesząc z dalekiego Klimzowca do Królewskiej Huty, pracując jednak gorliwie i bezinteresownie” – tak inne działaczki z Królewskiej Huty oceniały działalność już 78 – letniej Petroneli Golasiowej.

Petronela Golasiowa była działaczką i aktywistką polskiego ruchu kobiet. Była jedną z założycielek Towarzystwa Polek w Królewskiej Hucie obok Marii Szukalskiej i Marii Niestrojowej oraz Marty Samarzewskiej. Razem z nimi w 1910 roku była oskarżona przez władze niemieckie o działalność antypaństwową. W swym domu prowadziła tajne nauczanie języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Odbywały się tam próby przedstawień teatralnych o charakterze patriotycznym oraz zebrania chóru „Wanda” i Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, na których prowadzono propolską agitację. Ze względu na swoją działalność przez władze niemieckie była ironicznie nazywana polską królową Klimzowca. Często była szykanowana, w jej domu wielokrotnie przeprowadzano rewizje, zdarzały się też przypadki obrzucania go kamieniami.

Petronela Golasiowa została upamiętniona w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, ludzi polityki i administracji.