ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Domin Czesław (1929-1996)

Biskup pomocniczy katowicki, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski, krajowy koordynato duszpasterstwa dobroczynności.

Posługę kapłańską rozpoczął w 1953 roku od rodzinnej parafii św. Michała, by następnie zostać wikariuszem w kuracji św. Franciszka z Asyżu w Miotku oraz wikariuszem w kolejnych parafiach: katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach, św. Katarzyny w Czechowicach i św. Mikołaja w Lublińcu. W 1957 roku rozpoczął pracę w katowickiej kurii diecezjalnej. W 1970 roku Stolica Apostolska upoważniła prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego do ogłoszenia nominacji ks. Czesława Domina na biskupa pomocniczego diecezji katowickiej. Na lata 80. przypadł szczyt aktywności bp. Domina. Od 1980 roku był przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Dzięki zdolnościom organizacyjnym zbudował w kraju strukturę tej komisji opierającej się na oddziałach diecezjalnych. Doprowadził do uznania przez państwo prawa Kościoła do prowadzenia zorganizowanej działalności charytatywnej.

Podczas stanu wojennego współkierował Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach. W 1990 roku został pierwszym przewodniczącym reaktywowanej największej dobroczynnej organizacji kościelnej Caritas Polska. Na nowo budował jej struktury organizacyjne i personalne w parafiach. W 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Z powodu propagowania kultu Miłosierdzia Bożego był nazywany biskupem miłosierdzia. W pamięci wielu osób zapisał się jako człowiek skromny, serdeczny, radosny i rozmodlony.

Czesław Domin został upamiętniony w sali duchowieństwa