ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Bromboszcz Teofil (1886-1937)

Biskup pomocniczy katowicki (1934-1937), biblista, kanonik-teolog Kapituły Katowickiej, asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Był kapelanem na frontach I wojny światowej: w Belgii, Francji oraz na Wschodzie. Po zakończeniu posługi wojskowej, w latach 1916-1918, pełnił funkcję proboszcza garnizonu wojskowego w Toruniu. Specjalizował się w biblistyce, z której obronił pracę doktorską w 1918 r. Zaangażował się w ruch plebiscytowy na Górnym Śląsku. Najpierw piastował stanowisko proboszcza w Ornontowicach, a następnie został proboszczem prestiżowej parafii w Mysłowicach. Związany z Administracją Apostolską, pełnił wiele funkcji: był min. egzaminatorem posynodalnym, cenzorem książek, członkiem Komisji dla czystości wiary, wikariuszem generalnym, a później w nowo powstałej Diecezji Katowickiej – konsulatorem diecezjalnym, kanonikiem-teologiem Kapituły Katowickiej, wikariuszem generalnym oraz ostatecznie biskupem sufraganem. Mimo słabego zdrowia, tworzył zręby Diecezji Katowickiej, wierny swoim ideałom i hasłu „Serviam” – „Chcę służyć”.

Teofil Bromboszcz został upamiętniony w sali biskupów