ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Chełkowski August (1927-1999)

Fizyk, polityk i nauczyciel akademicki, profesor nauk fizycznych, rektor Uniwersytetu Śląskiego, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji w latach 1991–1993, senator I, II, III i IV kadencji w latach 1989–1999.

Karierę zawodową rozpoczął w 1950 roku jako asystent w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze w „poznańskim” okresie skoncentrował na fizyce dielektryków. W 1965 roku Chełkowski zainicjował swoje związki z Górnym Śląskiem, podejmując pracę wykładowcy w filii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Katowicach. W 1967 roku przeniósł się do Katowic na stałe, podjął pracę jako docent i objął kierownictwo Katedry Fizyki Ciała Stałego filii UJ w Katowicach, a od 1968 roku nowo powstałego Uniwersytetu Śląskiego. Od 1974 roku zatrudniony na etacie profesora UŚ, tytuł profesorski otrzymał w 1990 roku. Angażował się także w działalność społeczną. We wrześniu 1980 roku został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 13 grudnia 1981 roku Chełkowski znalazł się w grupie kilkudziesięciu osób związanych z UŚ, które zostały internowane. Był jedynym rektorem w Polsce, którego aresztowano i osadzono w ośrodku odosobnienia w Katowicach. realiach transformacji systemowej włączył się do aktywnej polityki na ogólnopolskim szczeblu. Od 1989 do śmierci w 1999 roku pełnił obowiązki senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

August Chełkowski został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia oraz sali ludzi nauki.