ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Gibiński Kornel (1915-2012)

Prof. dr hab. n. med., wybitny internista, wychowawca kilku pokoleń lekarzy.

W ciągu ponad 50 lat pracy wydał kilkanaście książek i ponad 400 artykułów naukowych. Nazywany „ojcem śląskiej interny”. Był pionierem nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w Polsce w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i gastroenterologii. Autor artykułów na temat etyki wykonywania zawodu lekarskiego i etyki w nauce. Karierę lekarską rozpoczął w krakowskiej Klinice Chorób Serca, którą później kontynuował w innych krakowskich ośrodkach. Obok pracy zawodowej prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1945 roku przeniósł się do Wrocławia gdzie pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu i Politechniki, a przez rok był kierownikiem gabinetu rentgenowskiego w Poliklinice Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Z Wrocławia w 1953 roku przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie związał się z Śląską Akademią Medyczną w Bytomiu, a później w Katowicach.

Kornel Gibiński został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia oraz sali ludzi nauki.