ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Szramek Emil (1887-1942)

Błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, budowniczy archikatedry katowickiej pw. Chrystusa Króla, jeden z inicjatorów założenia Biblioteki Śląskiej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

Zasłynął tym, że był budowniczym Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Funkcję tą powierzył mu biskup Arkadiusz Lisiecki. Ksiądz Emil Szramek oprócz posługi kapłańskiej, poświęcał czas na badanie różnorodności kulturowej Górnego Śląska. Analizując wiele elementów kultury społeczeństwa Górnego Śląska, dostrzegał jego ogromną różnorodność. Owocem jego badań była praca „Śląsk jako problem socjologiczny, próba analizy” (1934).

Był bibliofilem oraz koneserem sztuki. Przeczuwając nadchodzące niebezpieczeństwo, przed wybuchem II wojny światowej, swój księgozbiór i kolekcję dzieł sztuki przekazał diecezji katowickiej.
Zginął śmiercią męczeńską w obozie KL Dachau w Niemczech 13.01.1942. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 13.06.1999r.

Emil Szramek został upamiętniony w sali ludzi wobec totalitaryzmów, sali duchowieństwa oraz sali świętych i błogosławionych.