ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Stryja Karol (1915-1998)

Dyrygent, profesor i pedagog. Inicjator Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Po ukończeniu studiów muzycznych w 1951 roku rozpoczął pracę w Państwowej Filharmonii Śląskiej, a już w 1953 roku mianowany został kierownikiem artystycznym i dyrygentem. Od 1982 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Był założycielem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej. Jego największa aktywność koncertowa nastąpiła w latach 70. i 80., na którą oprócz koncertów w kraju przypadała również ogromna liczba wyjazdów zagranicznych na czele Państwowej Filharmonii Śląskiej oraz Orkiestry Symfonicznej w Odense, wyjazdów indywidualnych jako dyrygenta prowadzącego koncerty orkiestr symfonicznych oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Poprowadził ponad 900 koncertów w kraju i ok. 700 koncertów za granicą na 51 tournée z orkiestrą Filharmonii Śląskiej i na indywidualnych gościnnych występach w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej. Był cenionym interpretatorem muzyki współczesnej i propagatorem muzyki polskiej. Wielokrotnie doceniany w kraju i za granicą.

Karol Stryja został upamiętniony w sali ludzi kultury.