ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Rozpłochowski Andrzej (1950-2021)

Działacz opozycji w okresie PRL i jeden ze współtwórców śląskiej „Solidarności”, członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Dzieciństwo spędził na Pomorzu. Młody Rozpłochowski pasjonował się ojczystą literaturą i historią, szczególnie upodobał sobie twórczość pisarzy romantycznych. Szybko zaczął dostrzegać absurdalność tzw. realnego socjalizmu, w tym głęboką niesprawiedliwość społeczną systemu komunistycznego w Polsce. W 1977 r. Andrzej Rozpłochowski postanowił podjąć pracę w Hucie Katowice. W sierpniu 1980 r. rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu, które były formą niezgody wobec ówczesnej rzeczywistości. 28 sierpnia doszło do protestu pracowników Huty Katowice, dwa dni później załoga wybrała na przewodniczącego Andrzeja Rozpłochowskiego, który zgłosił się do komitetu strajkowego. Po podpisaniu porozumienia katowickiego zaczęto tworzyć Międzyzakładowy Komitet Założycielski Katowice NSZZ pod przewodnictwem Andrzeja Rozpłochowskiego. Cechowała go stanowczość, bezkompromisowość, oddanie sprawie Związku, odwaga, patriotyzm, determinacja granicząca niekiedy z nadmiernym uporem i zdecydowany antykomunizm.

Andrzej Rozpłochowski został upamiętniony w sali ludzi wobec totalitaryzmów.