ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Rękas Michał (1895-1964)

Duchowny katolicki, założyciel i pierwszy sekretarz generalny Diecezjalnego Sekretariatu Apostolstwa Chorych, wydawca miesięcznika „Apostolstwo Chorych”.

Po otrzymaniu święceń był wikariuszem w Podwołoczyskach, Tarnopolu i w Lwowie. d 1 września 1926 roku był kapelanem w Państwowym Zakładzie dla Umysłowo Chorych w Kulparkowie pod Lwowem. Po rocznym okresie próbnym został etatowym pracownikiem zakładu. Mianowano go kanonikiem Lwowskiej Metropolitarnej Kapituły Katedralnej. W czerwcu 1929 roku został powołany na stanowisko sekretarza Apostolstwa Chorych, zaś 12 maja 1930 roku erygował we Lwowie Sekretariat Apostolstwa Chorych. W pierwszych dniach wojny na terenie Lwowa organizował pomoc dla chorych, rannych, biednych i uchodźców. Jego mieszkanie było kryjówką dla duchownych. Po wojnie przeniósł krajową centralę Apostolstwa Chorych ze Lwowa do Katowic. We wrześniu 1946 roku wydał w Katowicach pierwszy powojenny numer miesięcznika „Apostolstwo Chorych”; w Polskim Radiu Katowice prowadził dla chorych audycje o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Od września 1945 do października 1946 roku był kapelanem szpitala w Katowicach.

Michał Rękas został upamiętniony w sali duchowieństwa.