ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Przewłocki Jan (1931-2011)

Historyk, politolog specjalizujący się w historii najnowszej Polski, współczesnych stosunkach międzynarodowych; profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach, Opolu i Częstochowie.

Domenę zainteresowań badawczych Przewłockiego stanowiły silesiana; on sam legitymował się rozległym dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Cieszył się opinią pracownika o dużym doświadczeniu badawczym, dobrze zorganizowanym warsztacie pracy i doskonale opanowanej metodologii badań historycznych. Odnosił również sukcesy jako niekonwencjonalny dydaktyk: jego zajęcia i wykłady z zakresu najnowszej historii powszechnej i politycznej oraz wykłady monograficzne cieszyły się dużą popularnością wśród studentów, podobnie jak seminaria magisterskie i doktoranckie. Wychowankowie podkreślali, że przekazywał nie tylko wiedzę historyczną, ale także uczył kultury dyskusji akademickiej i poszanowania odmiennych poglądów dyskutantów. Wypromował ponad 20 doktorów oraz kilkuset magistrów. Był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich

Jan Przewłocki został upamiętniony w sali ludzi nauki.