Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Lutman Roman (1897-1973)

Lutman Roman (1897-1973)

Prawnik, historyk i działacz społeczny, dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz Instytutu Śląskiego w Opolu, uczestnik II i III Powstania Śląskiego.

Swoją karierę rozpoczął w Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich w swojej rodzimej miejscowości -Lwowie. Tam też w 1918 roku brał udział w walkach o obronę miasta, zaś w latach 1920-1921 działał na Górnym Śląsku. Podczas III powstania śląskiego był dziennikarzem czasopisma „Powstaniec”, które było organem prasowym Grupy „Wschód”. To właśnie na Górnym Śląsku prowadził najszerszą działalność. Został pierwszym dyrektorem Biblioteki Śląskiej, a potem powołano go na stanowisko dyrektora nowo powstałego Instytutu Śląskiego w Katowicach. Do wybuchu drugiej wojny światowej Instytut Śląski wydał blisko 300 publikacji. Czas drugiej wojny światowej przerwał jego pracę, ale zaraz po niej ponownie objął kierownictwo nad Instytutem Śląskim. W tym czasie wydano ponad 200 publikacji. W pierwszych latach powojennych włączył się także w działalność społeczno-kulturalną. Jego dorobek wydawniczy jest szacowany na ponad 100 publikacji, głównie poświęconych dziejom Śląska, Pomorza i Lwowa.

Źródło zdjęcia: Zbiory Specjalne Biblioteki Instytutu Śląskiego.

Roman Lutman został upamiętniony w sali ludzi nauki.