ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Koniarkowa Zofia (1876-1963)

Działaczka narodowa, uczestniczka powstań śląskich, radna miejska Katowic (1929-1939), prezeska Towarzystwa Polek w Katowicach.

Zamiłowanie do słowa i kultury górnośląskiej przekuwała w czyn. Zofia Koniarkowa – Działaczka narodowa, uczestniczka powstań śląskich, radna miejska Katowic (1929-1939), prezeska Towarzystwa Polek w Katowicach. Koniarkowa od 1920 roku była członkinią Polskiej Organizacji Wojskowej, a później Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W czasie III powstania śląskiego zajmowała się łącznością między Bogucicami i Wełnowcem. Jej dom był tajnym miejscem spotkań dowódców, magazynem broni i miejscem szkoleń sanitariuszek. Koniarkowa nie tylko zajmowała się logistyką powstańczą, ale też pamiętała o podstawowych potrzebach walczących – organizowała szpital i kuchnię. Koniarkowa szerzyła wartości patriotyczne pośród innych kobiet.

W latach 1918–1921, a więc w czasie powstań śląskich, pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Polek w Katowicach i uświadamiała narodowo kobiety. Bohaterka angażowała się w działalność Czytelni dla Kobiet w Katowicach, która dawała możliwość poszerzania wiedzy. Koniarkowa starała się pokazać kobietom zalety wypływające z identyfikacji z polskością i zachęcić je do patriotycznego wychowania dzieci.

Zofia Koniarkowa została upamiętniona w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, ludzi polityki i administracji.