ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kondziela Joachim (1932-1992)

Duchowny katolicki, profesor zwyczajny, wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.

Działalność duszpasterską rozpoczął w parafii św. Józefa w Chorzowie. Następnie przez cztery lata był wikarym w parafii św. Bartłomieja i katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym. Po zdobyciu tytułu doktora pełnił także funkcję wykładowcy w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Dzięki niemu wielu kapłanów diecezji katowickiej otrzymało solidne wprowadzenie w zagadnienia społeczne. W latach 1984-1990 podczas dwóch kolejnych kadencji pełnił obowiązki dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W jego osobie po raz pierwszy w ciągu blisko sześćdziesięcioletniej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ślązak i kapłan diecezji katowickiej został powołany na tak zaszczytne stanowisko. Opublikował około osiemdziesiąt prac naukowych i publicystycznych z zakresu filozofii społecznej, stosunków międzynarodowych oraz katolickiej nauki społecznej.

Joachim Kondziela został upamiętniony w sali duchowieństwa.