ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kijonka Tadeusz (1936-2017)

Poeta, dziennikarz, polityk, autor utworów scenicznych, kierownik literacki Opery Śląskiej.

Już w czasie studiów polonistycznych dał się poznać jako publicysta i działacz społeczno-kulturalny. Ogłosił wtedy pierwsze felietony, satyry i teksty piosenek. a zadebiutował w 1955 roku w „Trybunie Robotniczej” tryptykiem zatytułowanym Konstantynopol Mickiewicza. W 1959 roku – jako student czwartego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – wydał pierwszy zbiór wierszy Witraże, za który otrzymał Nagrodę Kulturalną Rybnickiego Okręgu Węglowego. Poza twórczością literacką zajmował się także innymi aspektami sztuki. Między innymi od 1967 do 2013 roku pełnił funkcję kierownika literackiego Opery Bytomskiej. Kolejnym polem jego działalności była polityka. W latach 1985–1991 był posłem na Sejm PRL IX kadencji oraz na sejm kontraktowy z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której wystąpił po wyborach w 1989 roku. Podczas X kadencji złożył wiele interpelacji i zapytań, między innymi w sprawach odszkodowań za mienie zajęte przed 1939 rokiem, wypłat rent zagranicznych w dewizach. Twierdził, że Śląsk więcej daje całej Polsce, niż otrzymuje w zamian. Powtarzał, że Śląsk jest „ziemią obolałą”. Był inicjatorem wielu działań kulturalnych na Śląsku, organizatorem konkursów literackich, sesji, konferencji, sympozjów, spotkań autorskich oraz imprez jubileuszowych. W 1992 roku doprowadził do powołania Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Tadeusz Kijonka został upamiętniony w sali ludzi kultury.