ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kantor Józefa (1896-1990)

Harcmistrzyni, nauczycielka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz założycielka tamże Tajnej Drużyny Starszych Harcerek „Mury”.

Pracując w szkołach starała się edukować także osoby dorosłe, walcząc z analfabetyzmem. Dbała o życie kulturalne, organizując teatr amatorski oraz wygłaszała pogadanki oświatowe. W 1921 roku uzyskała dyplom nauczyciela szkół powszechnych. W tym samym roku odpowiedziała na apel władz państwowych, wyjeżdżając wraz z grupą nauczycieli na Górny. Józefa Kantor była osobą cenioną, cieszącą się dużym zaufaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Czynnie włączała się w pracę oświatową na Górnym Śląsku, prowadząc działalność patriotyczną i społeczną. Założyła koło młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, była inicjatorką powstania oddziału Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Szopienicach, założyła Towarzystwo Polek organizujące kursy specjalistyczne i szkolenia dla kobiet. Wieczorami prowadziła kursy dla analfabetów. Józefa Kantor prężnie działała również na rzecz lokalnego harcerstwa. W czasie II wojny światowej za swoją konspiracyjną działalność została schwytana przez Gestapo i wywieziona do obozu w Ravensbrück. Józefa Kantor dzięki niezwykłej sile przetrwania, hartowi ducha, całkowitemu oddaniu drugiemu człowiekowi oraz głębokiej wierze dawała współwięźniarkom siłę do życia, uczyła je wzajemnej pomocy, wspierania się zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

Józefa Kantor została upamiętniona w Sali społeczników, ludzi administracji i polityki oraz w sali ludzi walki z nazizmem.