ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Hager Maksymilian (1856-1918)

Lekarz, współorganizator licznych polskich organizacji społeczno-kulturalnych i finansowych na Górnym Śląsku.

Studiował medycynę w Dorpacie, Wrocławiu i Greifswaldzie, gdzie w 1884 r. uzyskał doktorat. Podczas studiów we Wrocławiu był członkiem Towarzystwa Medycznego Akademików, którego celem było popularyzowanie polskiej literatury i terminologii medycznej. W swojej medycznej karierze kierował się zobowiązaniem pracy na terenach zagrożonych wynarodowieniem. Oprócz służby lekarskiej, sprawował także funkcję prezesa Rady Kościelnej przy parafii w Zaborzu, co wiązało się z licznymi dodatkowymi obowiązkami. Ponadto Czynnie wspierał kampanię wyborczą Wojciecha Korfantego. Był jednych z kilkunastu polskich lekarzy pracujących na Górnym Śląsku, którzy założyli Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku. Za swoją propolską działalność był prześladowany przez Niemców. Ciągłe rewizje, dochodzenia policyjne i procesy wpływały na byt materialny jego rodziny.

Maksymilian Hager został upamiętniony w sali ludzi nauki.