Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Fitelberg Grzegorz (1879-1953)

Fitelberg Grzegorz (1879-1953)

Dyrygent, kompozytor, skrzypek, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

Po ukończeniu edukacji muzycznej rozpoczął pracę jako skrzypek, grając w orkiestrze Teatru Wielkiego i w Filharmonii Warszawskiej. Jako dyrygent debiutował w filharmonii podczas sezonu 1904/1905 i przez wiele lat związany był z Filharmonią Warszawską. Zainicjował cykl 12 koncertów symfonicznych, w których tradycyjny repertuar symfoniczny łączył z muzyką nowszą, którą szczególnie się interesował. Dyrygował wieloma orkiestrami w kraju i za granicą, propagując muzykę polską, zwłaszcza dzieła współczesnych kompozytorów. 1 sierpnia 1947 roku objął stanowisko dyrektora i pierwszego dyrygenta Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Orkiestra występowała w sali Filharmonii Śląskiej dwa razy w miesiącu, w tym z jednym koncertem transmitowanym przez wszystkie krajowe oraz europejskie rozgłośnie. Na antenie Polskiego Radia emitowano dwa koncerty miesięcznie, dwa poranki niedzielne oraz koncert specjalny dla przodowników pracy. Z orkiestrą występował również w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz w Czechosłowacji. spierał młodych kompozytorów i muzyków u progu kariery, zasłużył się propagowaniem i wykonywaniem muzyki polskiej, szczególnie Karola Szymanowskiego i kompozytorów Młodej Polski.

Grzegorz Fitelberg został upamiętniony w sali ludzi kultury.