ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Dygacz Adolf (1914-2004)

Etnograf, muzykolog, folklorysta, znawca kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej, wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich.

W jego życiu naukowym szczególne miejsce zajmowały badania nad folklorem ziemi śląskiej. W latach 1961–1989 był stałym przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Centrum do Badań nad Pieśnią Robotniczą w Budapeszcie, a także członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Federacji Folklorystów Muzycznych. Badania nad pieśniami górniczymi, zwieńczone rozprawą naukową, przyniosły mu stopień doktora. Owoce jego pracy są imponujące: ponad dziesięć tysięcy zebranych pieśni, opracowanie szerokiej dokumentacji kultury ludowej, folkloru górniczego i hutniczego Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. W latach 1947–1950 włączył się w akcję zbierania pieśni ludowych zorganizowaną przez ówczesny Państwowy Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jego wielką pasją było podróżowanie, poznawanie kultury i obyczajów wielu krajów. W ostatnich dziesięciu latach swego życia odbył wraz z małżonką liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych Europy oraz do Ziemi Świętej.

Adolf Dygacz został upamiętniony w sali ludzi kultury.