ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Barański Paweł (1885-1942)

Duchowny katolicki, aktywny działacz w plebiscycie za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnego.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 października 1910 roku. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu, a rok później złożył śluby zakonne, po czym skierowano go do pracy misyjnej w Afryce. Działalność misyjna o. Pawła Barańskiego rozpoczęła się w grudniu 1911 roku, kiedy dotarł do Pujehun. O. Barański wraz innymi misjonarzami prowadził działalność duszpasterską i z zaangażowaniem ewangelizował tamtejszą społeczność. Rozpoczęto także budowę kościoła. W 1919 roku powrócił na Górny Śląsk. Wizyta u rodziny w Mysłowicach zbiegła się z plebiscytem za przyłączeniem Śląska do Polski, w którym o. Paweł wziął czynny udział, opowiedziawszy się za polską przynależnością Górnego Śląska. Około 15 listopada 1939 roku o. Barański został aresztowany i osadzony w więzieniu w Koronowie. Następnie więziono go w Stutthofie i Sachsenhausen. Paweł Barański odznaczał się patriotyzmem i odmówił przyjęcia obywatelstwa niemieckiego za cenę uwolnienia z obozu.

Paweł Barański został upamiętniony w sali duchowieństwa.