ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wykład o księdzu Janie Masze w I rocznicę beatyfikacji - relacja

W pierwszą rocznicę beatyfikacji ks. Jana Machy w Panteonie Górnośląskim został zorganizowany wykład dotyczący procesu karnego ks. Machy przed sądem niemieckim. Interesującą prelekcję wygłosił dr Konrad Graczyk, który przybliżył aspekty prawne procesu ks. Machy oraz przedstawił zarys sądownictwa niemieckiego na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej.
 
Dziękujemy za tak liczny udział Państwa w naszym spotkaniu!