ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wykład o błogosławionym księdzu Janie Masze w I rocznicę beatyfikacji

20 listopada 2022 r., godz. 13:15 zapraszamy na spotkanie z dr. Konradem Graczykiem i wykład pt. „O procesie karnym ks. Jana Machy przed sądem niemieckim”.

Prelekcja zostanie poświęcona uwarunkowaniom prawnym procesu wytoczonego Janowi Masze przed niemieckim Wyższym Sądem Krajowym w Katowicach w 1942 r. 

Konrad Graczyk –  dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy specjalista w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.