ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wizyta funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  

Tradycyjnie już nowo przyjęci funkcjonariusze uczestniczą w historyczno-edukacyjnych przedsięwzięciach związanych z rozpoczęciem służby 11 lipca wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Promocji ŚlOSG ppłk. SG Jackiem Jackowem odwiedzili Panteon Górnośląski w Katowicach.

Wycieczka o charakterze edukacyjnym miała na celu zapoznanie uczestników z kulturowo-społecznym bogactwem ziemi śląskiej, jako cennej cząstki Rzeczypospolitej. Temu właśnie celowi służy istnienie Panteonu Górnośląskiego, jako nowo powstałej instytucji kultury na Śląsku. Uczestnicy mieli możliwość poznać sylwetki ponad 160 osób upamiętnionych na ekspozycji. Lista osób upamiętnionych w Panteonie jest otwarta i będzie systematycznie powiększana. Wizyta odbyła się dzięki uprzejmości Dyrektora Panteonu Górnośląskiego w Katowicach Pana Ryszarda Kopca.

Autorem tekstu oraz zdjęcia jest Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG