ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Lista nowych osób upamiętnionych w Panteonie Górnośląskim  

24 czerwca 2023 r. w Panteonie Górnośląskim odbyła się uroczystość wprowadzenia nowych postaci. Poniżej prezentujemy pełną listę nowych osób,            z którymi życiorysami mogą Państwo się zapoznać odwiedzając naszą instytucję. 

Nowe postacie prezentowane na wystawie stałej od 24.06.2023 (kolejność alfabetyczna)

 1. Adamczewska Hanna
 2. Buszko Henryk
 3. Cybulski Zbigniew
 4. Czyżewska Maria
 5. Czyżewski Andrzej
 6. Dietz D’Arma Leon
 7. Duda-Gracz Jerzy
 8. Dziekoński Marek
 9. Franta Aleksander
 10. Gawlik Zygmunt
 11. Gottfried Jerzy
 12. Hlubek Herbert
 13. Jędrzejowska Jadwiga
 14. Kiedroń Józef
 15. Kozłowski Tadeusz
 16. Krawczyk Bernard
 17. Król Mieczysław
 18. Kutz Kazimierz
 19. Kwaśniewicz Stanisław
 20. Łobos Tadeusz
 21. Michejda Tadeusz
 22. Molak Helena
 23. Nasiłowski Władysław
 24. Niemczyk Stanisław
 25. Pallado Jan
 26. Pawlas Zygmunt
 27. Pieczka Franciszek
 28. Robota Władysław
 29. Rozpłochowski Andrzej
 30. Rzepecka Wanda
 31. Rzepecki Zbigniew
 32. Schayer Karol
 33. Sikorski Lucjan
 34. Skałkowski Marian
 35. Skrzek „Kyks” Jan
 36. Tabeński Stanisław
 37. Wejchert Kazimierz
 38. Zahorski Witold
 39. Zembala Marian

Wymienione powyżej osoby zostały wprowadzone na wniosek

przedstawicieli następujących instytucji i stowarzyszeń:

 • Instytut Dokumentacji Architektonicznej Biblioteki Śląskiej,
 • Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Towarzystwo Miłośników, Regionu,
 • Miasto Zabrze,
 • Muzeum Historii Katowic,
 • Muzeum parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie,
 • Stowarzyszenie „Solidarność i Pamięć”,
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
 • Śląska Izba Lekarska,
 • Śląska Okręgowa Izba Architektów,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
 • Związek Górnośląski, koło Gierałtowice.