ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

„Ks. Senior Karol Kulisz. Ojciec duchowny pokoleń” - zaproszenie na wystawę

W związku z 150 rocznicą urodzin Ks. Seniora Karola Kulisza, która przypada na dzień 12.06.2023 Panteon Górnośląski w Katowicach przygotował wystawę czasową poświęconą jego życiu i szerokiej działalności społecznej i narodowościowej.

Karol Kulisz (1873-1940) był duchownym ewangelickim, aktywnym działaczem na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski, założycielem polskiej diakonii ewangelickiej, więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Wystawa powstała przy współpracy Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 06.06.2023 o godz.15.00, w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej 49a (wejście od ul. Wita Stwosza). Serdecznie zapraszamy! Wystawa będzie dostępna w dniach 06.06.2023. – 06.07.2023. w godzinach otwarcia Panteonu Górnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprezentowane zostały różne aspekty działalności duchownego, który jawi się widzowi jako działacz narodowy, inicjator różnorakich przedsięwzięć charytatywnych, oświatowych i stricte religijnych. Jednocześnie, udało się autorowi wystawy zamieścić, w dość skromnej przecież objętości ograniczonej ramami ośmiu plansz, właściwie wszystkie ważne informacje definiujące ks. K. Kulisza jako osobę godną obecności w górnośląskim Panteonie. Wymagało to zastosowania wielu syntetyzujących uogólnień, ale ich forma nie wypaczyła życiorysu opisywanego duchownego, przeciwnie, pozwoliła uchwycić najważniejsze wątki. Czyni to wystawę atrakcyjną i łatwo przyswajalną także dla widza nie znającego szczegółowo historii Śląska Cieszyńskiego. 

Z recenzji dr hab. prof. UŚ Lecha Krzyżanowskiego

Karol Kulisz (1873-1940) 

Duchowny ewangelicki, aktywny działacz na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski, założyciel polski diakonii ewangelickiej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Podczas swojej posługi działał w Towarzystwie Ewangelickim Oświaty Ludowej w Cieszynie, w Społeczności Chrześcijańskiej (której był ojcem duchowym) oraz w Kole Polaków Teologów Ewangelickich. Założył w Ligotce Kameralnej dom dla starców i ludzi niedołężnych „Betezda”, utrzymywany dzięki dobrowolnym datkom ewangelików śląskich. W 1920 w Dzięgielowie objął w dzierżawę 43 hektary ziemi wchodzącej uprzednio w skład dóbr Karola Stefana Habsburga i tam, w zaadaptowanych budynkach, powstały Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze „Ebenezer”, które obejmowały domy dla starców, osób niedołężnych i sierot. Ks. Kulisz działał aktywnie na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. W grudniu 1918 roku wspólnie z innymi duchownymi ewangelickimi podpisał memoriał w tej sprawie, który trzy miesiące później superintendent Juliusz Bursche przedłożył na konferencji pokojowej w Paryżu. W 1921 roku Karol Kulisz został seniorem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Godność seniora sprawował do 1936 roku.

23 września 1939 roku został aresztowany przez Gestapo w ramach Intelligenzaktion Schlesien za działalność narodową i polityczną na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 maja 1940 roku.