ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wypler Jan (1890-1965)

Poliglota, tłumacz literatury, sinolog, członek Związku Literatów Polskich.

Kiedy zetknął się z językami obcymi i zafascynował się nimi podczas nauki w Królewskim Gimnazjum w Bytomiu, postanowił zgłębiać je studiując filozofię, prawo, slawistykę, romanistykę, germanistykę i sanskryt na uniwersytetach im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu oraz im. Chrystiana Albrechta w Kilonii. Swoją karierę zawodowa rozpoczął od pracy w szkole, a równolegle parał się pracą twórczą. regularnie uczęszczał na przedstawienia, z których pisał recenzje. Prowadził badania historyczne. Pragnąc przybliżać literaturę polską czytelnikowi niemieckiemu, przekładał utwory polskich pisarzy na język niemiecki. W dalszym czasie poszerzał znajomość języków obcych. Jako jeden z nielicznych przyswoił sobie język chiński, w efekcie czego zaczął przekładać literaturę chińską na język polski i niemiecki. Dzięki wytrwałej i konsekwentnej pracy w krótkim czasie stał się jednym z czołowych polskich sinologów. Jan Wypler znał blisko 40 języków obcych, wśród których przeszło 20 potrafił posługiwać się biegle. Starał się czynnie uczestniczyć w organizowaniu życia literackiego i kulturalnego w województwie śląskim.

Jan Wypler został upamiętniony w sali ludzi kultury.

Źródło zdjęcia: Biblioteka Śląska w Katowicach