ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Witczak Mikołaj (1896-1976)

Działacz społeczny i przedsiębiorca, powstaniec śląski, działacz Związku Powstańców Śląskich, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W związku z wybuchem I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej. Walczył we Francji, m.in. w bitwie pod Sommą, Arras i Reims, na terenie Łotwy (pod Dyneburgiem), w Rumunii (nad Seretem i Putną), a koniec wojny zastał go w szpitalu polowym w Neumarkt na terenie Bawarii. Z kolei podczas powstań śląskich był jednym z dowódców w I powstaniu śląskim. W II powstaniu śląskim kierował 2. Pułkiem Strzelców Rybnickich, a w III powstaniu śląskim, używał wówczas pseudonimu „Zbigniew Narbutt”. Był zastępcą dowódcy Grupy „Południe”. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski wspierał inicjatywy o charakterze narodowym i patriotycznym, m.in. tuż przed wybuchem II wojny światowej koordynował zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej. Zajmował się nie tylko działaniami wojennymi i politycznymi o czym może świadczyć świetnie prosperujący w okresie międzywojennym zakład sanatoryjny, którego był dyrektorem.

Mikołaj Witczak został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali bohaterów walk z nazizmem.