ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wałach Jan (1884-1979)

Malarz, grafik i rzeźbiarz, autor drzeworytów, wykonał m.in. krucyfiksy z przedsionka Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Wałach był malarzem i rzeźbiarzem. Główny warsztat jego pracy znajdował się w domu, w którym się urodził. W 1922 roku rozbudował go o atelier malarskie, gdzie powstało większość dzieł artysty. Główną tematyką prac malarskich Wałacha była wieś beskidzka. Jednakże wiele dzieł (obrazy, rzeźby, freski, witraże) było poświęconych także tematyce sakralnej. Oprócz tego tworzył pejzaże, martwą naturę i sceny rodzajowe. W malarstwie posługiwał się olejem, gwaszem i akwarelą. Szczególną sławę artyście przyniosły rysunki i drzeworyty. Wiele prac Wałacha było prezentowanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Po śmierci Jana Wałacha w jego dotychczasowym miejscu pracy i mieszkania w Istebnej-Andzołówce powstało muzeum. Miejsce to jest także siedzibą stowarzyszenia, którego artysta jest patronem.

Jan Wałach został upamiętniony w sali ludzi kultury.