ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Tabeński Stanisław (1890-1977)

Architekt, autor m.in. gmachu Komunalnej Kasy Oszczędności w Chorzowie.

Stanisław Tabeński został upamiętniony w sali ludzi kultury.