ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Szweda Konrad (1912-1988)

Duchowny katolicki, prałat, publicysta, dyrektor Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich Na krótko objął zastępstwo w charakterze wikariusza w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, a następnie został tymczasowym wikarym parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie, gdzie prowadził duszpasterstwo dzieci i młodzieży, posługując się przy tym językiem polskim, w konsekwencji czego w końcu lutego 1940 roku został zatrzymany przez Gestapo. Po zwolnieniu zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach Polskiej Organizacji Podziemnej. Ponownie aresztowany 18 grudnia 1940 roku i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie, pracując m.in. jako pomocnik pielęgniarza na bloku 15, spotykał się z o. Maksymilianem Kolbe. W 1942 przewieziono go do Dachau, a po wyzwoleniu udał się do Francji. Do kraju wrócił w 1946 roku i posługiwał w parafii św. św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, a w kwietniu 1946 roku został wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Po wojnie w swoich wystąpieniach negatywnie odnosił się do działań władz, przez co stał się obiektem szykan i represji ze strony UB. W okresie komunistycznym posługiwał w parafiach w Piekarach Śląskich, Chudowie, Chorzowie oraz w Łaziskach Górnych.

Konrad Szweda został upamiętniony w sali duchowieństwa.