ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Molak Helena (1921-2012)

Socjolog, społecznik, działaczka ruchu ludowego, kurierka Wincentego Witosa.

Helena Molak, z domu Niemiec, pochodziła z luterańskiej rodziny chłopskiej na Śląsku Cieszyńskim. Do wybuchu wojny, Helena mieszkała, razem z rodzicami i młodszym rodzeństwem, w Goleszowie. Po odebraniu edukacji zwieńczonej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowała się politycznie i została kurierką W. Witosa, który po procesie brzeskim przebywał na emigracji. Przewoziła listy i dokumenty oraz stenografowała wiadomości ustne. W 1939 w domu rodzinnym w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, pod numerem 301 (obecnie ul. Lotnicza 1), powstał pierwszy na tym terenie punkt konspiracyjny zbierania informacji z Guberni i Śląska, które następnie drogą radiową z Zaolzia były przekazywane do Rządu Polskiego na emigracji. Helena pełniła funkcję jednego z łączników. Od sierpnia 1941 kolportowała prasę konspiracyjną. Pomagała wielu ludziom w utrzymywaniu ducha polskości w tamtym czasie okupacji na terenie Śląska i w utwierdzaniu o przynależności Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Helena Molak została upamiętniona w sali ludzi administracji i polityki.