ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Ligoń Stanisław (1879-1954)

Artysta-malarz, społecznik, powstaniec śląski, dyrektor katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia.

Był ilustratorem i grafikiem. Pracę rozpoczął w mikołowskim wydawnictwie Karola Miarki, gdzie ilustrował dzieła religijne, książki dla młodzieży i kalendarze. W latach 1919–1921 pracował w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu. Był zatrudniony w Wydziale Prasowym, gdzie malował plakaty i projektował ulotki propagandowe, a także współredagował satyryczne czasopismo „Kocynder”. Preferował malarstwo portretowe, kościelne i dekoracyjne, tworzył też dzieła o wymowie patriotycznej. Był także radiowcem oraz działał w amatorskim ruchu teatralnym jako aktor, scenograf i reżyser. W tym nurcie pisał sztuki, projektował lalki i dekoracje, a także reżyserował przedstawienia w objazdowym teatrze kukiełkowym. Doprowadził do utworzenia Związku Zawodowego Artystów Plastyków na Śląsku. Działał w zarządzie Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i w Komisji Artystycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Brał aktywny udział w śląskim ruchu śpiewaczym, przez kilka lat był prezesem Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Mikołowie. Działał w Kole Literatów na Śląsku należał do Oddziału Katowickiego Związku Literatów Polskich.

Stanisław Ligoń został upamiętniony w sali ludzi kultury.