ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Hlubek Herbert (1929-2013)

Duszpasterz i wychowawca akademicki, twórca pierwszego na Górnym Śląsku Duszpasterstwa Akademickiego.

Urodził się w Borucinie k. Raciborza, W czasie II wojny światowej, na skutek represji niemieckich, rodzina Herberta Hlubka była kilkakrotnie przesiedlana. Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu-Nysie w latach 1949-1954. Odbył także studia Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w latach 1954-56. Jako twórca pierwszego na Śląsku, Duszpasterstwa Akademickiego ten światły kapłan, wierny głosiciel Ewangelii, mądry wychowawca i głębokiej wiary duszpasterz wywarł niezwykły wpływ formacyjny na duchowe, moralne i intelektualne kształtowanie kilku pokoleń inteligencji. Jego konferencje, dni skupienia, rekolekcje gromadziły wielu słuchaczy.

Ks. Hlubek Herbert został upamiętniony w sali duchowieństwa.