Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Hager-Małecka Bożena (1921-2016)

Hager-Małecka Bożena (1921-2016)

Lekarz-pediatria, profesor nauk medycznych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole do spraw ekologii, prowadziła pierwsze w Polsce badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie.

Bożena Hager-Małecka zasłynęła jako wybitna lekarka w dziedzinie pediatrii, przyczyniła się do rozwoju tej gałęzi medycyny na Śląsku. Zawodowo związana była z Katedrą i Kliniką Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W zakresie jej zainteresowań badawczych znajdowały się: immunologia kliniczna, gruźlica, choroby pogranicza, organizacja pediatrii w Polsce oraz wypracowanie modelowej kliniki szpitala dziecięcego.
W 1968 roku, zainicjowała program rehabilitacji noworodków, w który włączyło się 9 oddziałów noworodkowych w województwie katowickim.

Wspólnie z dr Jolantą Wadowską-Król wykryła przewlekłą ołowicę u dzieci z Katowic Szopienic. Głównym źródłem zachorowania była huta w Szopienicach. Dr Małecka wdrążyła program leczenia tej ciężkiej choroby.
Dzięki wrodzonej empatii oraz determinacji w dążeniu do celu, udało jej się utworzyć w 1987 roku w Śląskim Centrum Pediatrii – Oddział Dializ dla dzieci oraz Oddział Dziennej Resocjalizacji
i Rewalidacji dla dzieci głęboko upośledzonych.

Bożena Hager-Małecka została upamiętniona w Sali Nauki Panteonu Górnośląskiego w Katowicach.