ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Cohn Jacob (1843-1916)

Rabin gminy żydowskiej w Katowicach (1872-1916), inicjator powstania Synagogi Wielkiej w Katowicach, przewodniczący Górnośląskiego Związku Rabinackiego.

Przez ponad 42 lata, Cohn pełnił funkcję rabina młodej i dynamicznie rozwijającej się gminy w Katowicach, jak również nauczyciela religii w Gimnazjum Miejskim, Miejskiej Wyższej Szkole Żeńskiej i Seminarium Nauczycielskim. W czasie kiedy sprawował funkcję rabina wzniesiono drugą synagogę, tzw. wielką lub główną, zbudowaną w stylu mauretańskim. Z jego inicjatyw powstało Stowarzyszenie Popierania Nauki Żydowskiej, a także Stowarzyszenie Pomocy Osobom Podróżującym. Był także założycielem Prywatnej Szkoły Żydowskiej.

Jacob Cohn został upamiętniony w sali ludzi administracji i polityki.