ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

„Tadeusz Pragłowski i Golgota Wschodu. Cień Katynia w życiu medyka sądowego”

W czwartek, 13 kwietnia 2023 r. w Panteonie Górnośląskim w Katowicach (przyziemia archikatedry katowickiej, wejście od ulicy Wita Stwosza) o godz. 17:00 obędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Tadeusz Pragłowski i Golgota Wschodu. Cień Katynia w życiu medyka sądowego”.

W uroczystości wezmą udział m.in. członkowie najbliższej rodziny Tadeusza Pragłowskiego, współpracownicy, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, instytucji kultury, środowisk naukowych oraz społecznych. Panteon Górnośląski w Katowicach to miejsce, które stanowi żywy pomnik uwieczniający dokonania osób zasłużonych dla Górnego Śląska.

Jedną z takich osób, bez wątpienia, był dr Tadeusz Pragłowski – „ojciec śląskiej medycyny sądowej”, uczestnik pierwszej polskiej ekspedycji sądowo-lekarskiej w Katyniu w kwietniu 1943 roku. Uroczystość odbędzie się w ramach 80 rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej oraz związku z 120 rocznicą urodzin i jednocześnie 40 rocznicą śmierci Tadeusza Pragłowskiego, która przypada w roku 2023.

Tadeusz Pragłowski (1903-1983) 

Lekarz, naukowiec zajmujący się medycyną sądową i anatomią patologiczną, na wniosek Rady Głównej Opiekuńczej i PCK brał udział w pierwszej ekspertyzie sądowo-lekarskiej przy badaniu grobów katyńskich w 1943 r

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1929 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, początkowo w Zakładzie Anatomii Patologicznej, a od 1937 r. na stanowisku starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej. W kwietniu 1943 r. na wniosek Rady Głównej Opiekuńczej i PCK brał udział w pierwszej ekspertyzie sądowo-lekarskiej przy badaniu grobów katyńskich. Jako pierwszy medyk uczestniczył w ekshumacjach polskich oficerów i posiadł wiedzę na temat sprawców tej zbrodni, co miało znaczący wpływ na jego dalsze życie i karierę naukową. W okresie powojennym brał udział w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i uczestniczył m.in. w badaniach masowych grobów w Jaśkowicach, Wyrach, Bieruniu, Łaziskach, Panewnikach i Łambinowicach. Po wojnie przeniósł się na Śląsk, poświęcając się pracy w dziedzinie medycyny sądowej i anatomii patologicznej. W warunkach pionierskich, przy zdezorganizowanej opiece zdrowotnej, objął kierownictwo Prosektury Okręgu Katowickiego. Został zaprzysiężonym biegłym Sądu Wojewódzkiego z zakresu medycyny sądowej. Był twórcą procedur postępowania w zakresie specjalności anatomopatologicznej i sądowo-lekarskiej, wprowadzając m.in. zwyczaj regularnego wykonywania sekcji zwłok i badań mikroskopowych. Był człowiekiem niezwykle skromnym, życzliwym, pracowitym i koleżeńskim, zawsze gotowym do udzielenia rady i pomocy.

Źródło fotografi: zbiory prywatne Zofii Pragłowskiej-Gorczyńskiej