ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

„Tadeusz Pragłowski i Golgota Wschodu. Cień Katynia w życiu medyka sądowego”

Otwarcie wystawy związane było z 120 rocznicą urodzenia oraz 40 rocznicą śmierci wybitnego histopatologa doc dr. Tadeusza Pragłowskiego, jak również z 80 rocznicą ujawnienia zbrodni katyńskiej.
 
Dr Pragłowski był członkiem pierwszej komisji sadowo-lekarskiej odesłanej do Katynia w kwietniu 1943 r.
 
Szczególne podziękowania dla pani Zofii Pragłowskiej-Gorczyńskiej, dr. Krystiana Rygola z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii ŚUM, dr. Sebastiana Karwata z Muzeum Katyńskiego oraz dr. Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu za pomoc w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia ! Dziękujemy Wszystkim za udział w uroczystości oraz za podzielenie się swoimi wspomnieniami.
 
Wystawę poświeconą dr. Pragłowskiemu oraz wystawę pt. „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR” z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych można oglądać do 28.05.2023r. w godzinach otwarcia Instytucji.
 
                                                                                          ZAPISY NA OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE  
 
                                                                                                                           29.04.2023r. godz. 14:00
                                                                                                                           30.04.2023r. godz. 13:30
                                                                                                                           27.05.2023r. godz. 14.00
                                                                                                                           28.05.2023r. godz. 14.00 

                                                                                                                  zapisy telefoniczne: +48 784 906 432

Tadeusz Pragłowski (1903-1983) 

Lekarz, naukowiec zajmujący się medycyną sądową i anatomią patologiczną, na wniosek Rady Głównej Opiekuńczej i PCK brał udział w pierwszej ekspertyzie sądowo-lekarskiej przy badaniu grobów katyńskich w 1943 r

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1929 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, początkowo w Zakładzie Anatomii Patologicznej, a od 1937 r. na stanowisku starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej. W kwietniu 1943 r. na wniosek Rady Głównej Opiekuńczej i PCK brał udział w pierwszej ekspertyzie sądowo-lekarskiej przy badaniu grobów katyńskich. Jako pierwszy medyk uczestniczył w ekshumacjach polskich oficerów i posiadł wiedzę na temat sprawców tej zbrodni, co miało znaczący wpływ na jego dalsze życie i karierę naukową. W okresie powojennym brał udział w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i uczestniczył m.in. w badaniach masowych grobów w Jaśkowicach, Wyrach, Bieruniu, Łaziskach, Panewnikach i Łambinowicach. Po wojnie przeniósł się na Śląsk, poświęcając się pracy w dziedzinie medycyny sądowej i anatomii patologicznej. W warunkach pionierskich, przy zdezorganizowanej opiece zdrowotnej, objął kierownictwo Prosektury Okręgu Katowickiego. Został zaprzysiężonym biegłym Sądu Wojewódzkiego z zakresu medycyny sądowej. Był twórcą procedur postępowania w zakresie specjalności anatomopatologicznej i sądowo-lekarskiej, wprowadzając m.in. zwyczaj regularnego wykonywania sekcji zwłok i badań mikroskopowych. Był człowiekiem niezwykle skromnym, życzliwym, pracowitym i koleżeńskim, zawsze gotowym do udzielenia rady i pomocy.

Źródło fotografi: zbiory prywatne Zofii Pragłowskiej-Gorczyńskiej