ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Konkurs dla młodych humanistów. Życie i czasy Wojciecha Korfantego  

Panteon Górnośląski realizując zadanie statutowe wpisujące się w trwający rok Wojciecha Korfantego organizuje konkurs dla studentów i doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 roku życia). Do udziału w konkursie zapraszamy osoby związane z kierunkami humanistycznymi i społecznymi (historia, politologia, prawo, socjologia itp.) W formule konkursu przewiduje się dwa etapy.

Etap pierwszy polega na przygotowaniu artykułu naukowego. Artykuł winien koncentrować się wokół życia i działalności Wojciecha Korfantego oraz szeroko rozumianych kontekstów społecznych, politycznych i gospodarczych, które kreowały się wokół postaci Korfantego. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności zarówno samej osoby Korfantego jak i jego epoki. Drugim etapem jest obrona własnej pracy przed komisją konkursową.

Termin zgłaszania prac: 31 lipca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://panteon-gornoslaski.pl/konkursy/