ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Konferencja naukowa "Górny Śląsk po 1922 r. Dwie drogi rozwoju"  

Zapraszamy w dniach 18 – 19 października 2023 r. na konferencję naukową „Górny Śląsk po 1922 r. Dwie drogi rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 

Szczegóły w załączonym plakacie. 

Program konferencji:

18 października 2023 r.

10.00  Otwarcie Konferencji

10.15-11.35

Panel 1: Ustrój i gospodarka

Dr Andrzej Drogoń (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Prawa samorządne jako konstytucyjna podstawa ustroju województwa śląskiego (Autonomia (?) województwa śląskiego).

Dr Guido Hitze (Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen) – Prowincja górnośląska – rodzaj autonomii czy unitaryzacja?

Dr Lutz Budrass (Ruhr-Universität Bochum) – Gospodarka w podzielonym regonie – porównanie

Dyskusja

11.35-11.45 Przerwa kawowa

 

11.45-13.05

Panel 2: Systemy polityczne

Dr hab. Zbigniew Hojka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – System polityczny w województwie śląskim

Dr Guido Hitze (Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen) – Stosunki polityczne w prowincji górnośląskiej w latach 1922-1933

Dr hab. Grzegorz Bębnik (IPN Katowice) – Kombatanci a struktury władzy na podzielonym Górnym Śląsku

Dyskusja

14.00-15.30

Zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

 

19 października 2023 r.

10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

10.15-11.35

Panel 1: Polityki kulturalne

Dr Peter Polak-Springer (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Polsko-niemiecka rywalizacja kulturalno-instytucjonalna na Górnym Śląsku

Ryszard Kopiec (Panteon Górnośląski) – Programy ideowe w górnośląskiej architekturze w okresie międzywojennym

Dr Beata Piecha van Schagen (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”) – Walis c/a Perlick – Przygraniczny dyskurs etnograficzny

Dyskusja

11.35-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13:30

Panel 2: Przygraniczne społeczeństwo

Dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, IPN Katowice) – Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku po 1922 r. (casus Zabrza)

Marcin Libor  – Mały ruch graniczny na górnośląskim pograniczu w okresie międzywojennym w świetle prasy z epoki

Dr Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität Bochum) – Periodyzacja historii Górnego Śląska. Czy zwroty w historii politycznej najlepiej odzwierciedlają historie mieszkańców regionu?

Dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice) – Sytuacja mniejszości narodowych na polskim i niemieckim Górnym Śląsku – próba porównania

Dyskusja

13.30-13.45 Podsumowanie konferencji