Kontrast Czcionka

CENNIK

Cennik zwiedzania Panteonu Górnośląskiego

2022-08-05

Bilety wstępu na ekspozycję główną:
•    Bilet normalny: 15zł
•    Bilet ulgowy*: 10zł
•    Bilet ulgowy grupowy (od 10 osób): 10zł od osoby
•    Bilet specjalny**: 1zł
•    Bilet dużej rodziny (2+3): 35zł

Bezpłatny wstęp:
•    dzieci do lat 3

Opłaty za usługę przewodnicką:
•    Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim: 40zł
•    Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim: 150zł

Opłaty za lekcje muzealne:
•    40zł / za grupę + bilet ulgowy od osoby

Bilety wstępu na taras widokowy:
•    Bilet normalny: 2zł
•    Bilet ulgowy***: 1zł
•    Bilet bez zwiedzania wystawy: 5zł

 

 

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26 roku życia,
**Bilet specjalny przysługuje: osobom niepełnosprawnym, asystentom osób z niepełnosprawnością, dzieciom od 3 do 6 lat, opiekunom grup szkolnych zorganizowanych (na każde 10 osób), najbliższym członkom rodzin osób upamiętnionych w Panteonie (krewni pierwszej linii pokrewieństwa w linii prostej: ojciec, matka, syn, córka oraz mąż/żona)
***Bilet ulgowy na taras widokowy przysługuje: osobom, którym przysługują bilety ulgowe
i specjalne oraz bilet dużej rodziny (od 2+3)

 

Zwiedzanie