Kontrast Czcionka

KONKURS NA TREATMENT FILMU O KS. FRANCISZKU BLACHNICKIM

2021-09-27

Jak ksiądz, który kazania mówił tak monotonnym głosem, że sam przy nich zasypiał, porwał rzesze młodzieży i stworzył ruch odnowy kościoła „Światło-Życie" obecny dziś w 30 krajach? Jaką drogę przeszedł zanim został księdzem – od nieprzystąpienia do sakramentu bierzmowania aż po odmowę przyjęcia kapłana w celi śmierci? Dlaczego tylko ksiądz odsunięty przez własnego biskupa i przerzucany karnie z parafii do parafii może odnowić Kościół i przygotować grunt pod papieskie Dni Młodzieży? Gdzie leży granica posłuszeństwa u wierzącego księdza w obliczu krzywdzących wyroków? Jaki wpływ miała jego działalność na upadek komunizmu? Jak zginął? Czy został otruty przez najbliższych współpracowników – tajnych agentów SB?

Panteon Górnośląski w Katowicach organizuje „Konkurs na treatment i 2 sceny dialogowe filmu fabularnego o Słudze Bożym księdzu Franciszku
Blachnickim". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego dzieła a także osoby lub zespołu osób do napisania całego scenariusza filmu. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody w wysokości: I miejsce – 6.000 zł, II miejsce – 5.000 zł, III miejsce – 4.000 zł.

Wybrany/a Autor/ka podpisze z Panteonem odrębną umowę na napisanie scenariusza filmu. Wartość umowy wyniesie do 100.000 zł dla scenarzysty z doświadczeniem filmowym i do 80.000 zł dla scenarzysty – debiutanta. Różnica w wynagrodzeniu wynika z faktu, że scenarzysta-debiutant otrzyma pomoc opiekuna artystycznego na dalszym etapie prac.


Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 24:00.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: film@panteon-gornoslaski.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU I OGŁOSZENIE NOWEGO W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZMIANY JEGO REGULAMINU

REGULAMIN KONKURSU 4.11.2021

REGULAMIN PRACY JURY 4.11.2021​​​​​​​​​​​​​​

ZAPROSZENIE FILMOWE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU

SKŁAD JURY

REGULAMIN PRACY JURY

ŹRÓDŁA INSPIRACJI

Aktualności