Kontrast Czcionka

OFERTY PRACY W PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM

2021-11-25

W procesie rekrutacyjnym wzięło udział:

- na stanowisko pracownika sekcji promocji: 22 osoby

- na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych w specjalności historyka: 7 osób

Na stanowisko pracownika sekcji promocji został wybrany pan Przemysław Badura, który posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Instytucji Kultury, w której organizował m.in. imprezy edukacyjne i kulturalne, prowadził media społecznościowe, współpracował ze szkołami. Dodatkowym atutem kandydata jest wykształcenie historyczne oraz szeroka wiedza na temat historii Śląska, umiejętność tworzenia tekstów na ten temat, co niewątpliwie podniesie walory jego pracy na tym stanowisku. Kandydat posiada również wiele przydatnych kompetencji miękkich oraz dodatkowych umiejętności, które są wymagane na stanowisku, które ma spełniać wiele funkcji.

Na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych w specjalności historyka wybrany został pan Kamil Kartasiński. Kandydat posiada wykształcenie historyczne, obecnie ma wdrożony przewód doktorski. W pracy badawczej zajmuje się historią mówioną i koncentruje się na historii ludzi, którą odtwarza poprzez rozmowy z ich potomkami. Kandydat posiada doświadczenie w pracy z Urzędem Miasta Katowice, w której organizował szereg imprez patriotycznych oraz doświadczenie dziennikarskie w pismach i wydawnictwach. Ponadto kandydat prowadzi czynną działalność naukową, udziela się w mediach społecznościowych i jest osobą niezwykle aktywną.

 

Informacje podstawowe