Kontrast Czcionka

OFERTY PRACY W PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM

Panteon Górnośląski w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowiska: Asystent ekspozycji, Osoba do obsługi kasy, Osoba do obsługi kawiarni, Asystent Działu Merytorycznego

2021-07-28

Panteon Górnośląski w Katowicach

40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49A

ogłasza nabór na wolne stanowiska

 

 

Asystent ekspozycji

Zakres obowiązków:

 • Obsługa zwiedzających;
 • Monitorowanie stanu wystawy stałej Panteonu Górnośląskiego;
 • Proste prace porządkowe;
 • Przekazywania zwiedzającym ogólnych informacji o Panteonie Górnośląskim;
 • Doraźna pomoc w działalności kasy i kawiarni;
 • Pomoc przy działaniach merytorycznych Panteonu Górnośląskiego, w tym przy realizacji oferty edukacyjnej Panteonu Górnośląskiego w organizacji wystaw, konferencji i dodatkowych wydarzeń.


Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Wiedza i zainteresowania związane z historią i kulturą Górnego Śląska i Polski
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu min. podstawowym
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym i w weekendy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w pracy z klientem lub w instytucjach kultury.
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • Książeczka sanepidu lub chęć jej wyrobienia

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • wynagrodzenie 3570 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat;
 • ciekawą pracę w nowej instytucji kultury;
 • możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych.

Warunki aplikowania

Prosimy o złożenie dokumentów (CV i list motywacyjny) za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@panteon-gornoslaski.pl lub złożenie ich osobiście w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy  ul. Plebiscytowej 49a.

Kandydaci odpowiadający profilowi pracownika zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Panteon Górnośląski w Katowicach z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 49a, 40-041 Katowice. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Po okresie 30 dni od ogłoszenia, lub po wyłonieniu kandydata zostaną usunięte.

 


Osoba do obsługi kasy

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie punktu kasowego (sklepiku) Panteonu Górnośląskiego, w tym m.in.: wyszukiwanie produktów, kontakt z dostawcami, zatowarowanie, ekspozycja produktów i rozliczanie kasy) na podstawie raportów fiskalnych oraz systemu kasowego;
 • Odprowadzanie gotówki do banku;
 • Rozliczanie stanów magazynowych;
 • Bieżąca obsługa klientów;
 • Udzielanie informacji na temat działalności Panteonu Górnośląskiego;
 • utrzymywanie czystości w kasie i w otoczeniu kasy.

 

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie średnie;
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych;
 • umiejętność obsługi handlowych programów komputerowych.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w handlu, obsłudze klienta lub turystyce,
 • wysokie umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność w działaniu
 • możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • wynagrodzenie 4000 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat;
 • ciekawą pracę w nowej instytucji kultury;
 • możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych.
   

Warunki aplikowania

Prosimy o złożenie dokumentów (CV i list motywacyjny) za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@panteon-gornoslaski.pl lub złożenie ich osobiście w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy  ul. Plebiscytowej 49a.

Kandydaci odpowiadający profilowi pracownika zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Panteon Górnośląski w Katowicach z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 49a, 40-041 Katowice. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Po okresie 30 dni od ogłoszenia, lub po wyłonieniu kandydata zostaną usunięte.

 


 

Osoba do obsługi kawiarni

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie kawiarni, w tym m.in.: wyszukiwanie produktów, zatowarowanie, ekspozycja produktów i rozliczanie kasy na podstawie raportów fiskalnych oraz systemu kasowego utargów);
 • Odprowadzanie gotówki do banku;
 • Rozliczanie stanów magazynowych;
 • Bieżąca obsługa klientów;
 • Udzielanie informacji na temat działalności Panteonu Górnośląskiego;
 • Utrzymywanie czystości w kawiarni i w jej otoczeniu;
 • Dbanie o powierzony sprzęt;
 • Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów poprzez miłą i profesjonalną obsługę.

 

Wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w gastronomii;
 • Wykształcenie min. średnie;
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych;
 • Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • Wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • wynagrodzenie 4000 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat;
 • ciekawą pracę w nowej instytucji kultury;
 • możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych.
   

Warunki aplikowania

Prosimy o złożenie dokumentów (CV i list motywacyjny) za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@panteon-gornoslaski.pl lub złożenie ich osobiście w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy  ul. Plebiscytowej 49a.

Kandydaci odpowiadający profilowi pracownika zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Panteon Górnośląski z  Katowic z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 49a, 40-041 Katowice. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Po okresie 30 dni od ogłoszenia, lub po wyłonieniu kandydata zostaną usunięte.

 


 

Asystent Działu Merytorycznego

 

Zakres obowiązków:

 • Wspieranie działalności punktu kasowego oraz kawiarni, w tym m.in.: (wyszukiwanie produktów, zatowarowanie, ekspozycja produktów i rozliczanie kasy i kawiarni);
 • Zastępowanie podczas nieobecności pracowników kasy i kawiarni;
 • Pomoc przy działaniach merytorycznych Panteonu Górnośląskiego w organizacji wystaw, konferencji i dodatkowych wydarzeń.
 • Bieżące wspomaganie zadań Działu Merytorycznego.
 • Utrzymywanie czystości w miejscu pracy.

 

Wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w gastronomii;
 • Wykształcenie min. średnie;
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych;
 • Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • Wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • wynagrodzenie 3570 zł brutto w przypadku oraz dodatek z tytułu wysługi lat;
 • ciekawą pracę w nowej instytucji kultury;
 • możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych.
   

 

Warunki aplikowania

Prosimy o złożenie dokumentów (CV i list motywacyjny) za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@panteon-gornoslaski.pl lub złożenie ich osobiście w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy  ul. Plebiscytowej 49a.

Kandydaci odpowiadający profilowi pracownika zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Panteon Górnośląski z  Katowic z siedzibą przy  ul. Plebiscytowej 49a, 40-041 Katowice. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Po okresie 30 dni od ogłoszenia, lub po wyłonieniu kandydata zostaną usunięte.

 

Informacje podstawowe