Kontrast Czcionka

ZAPYTANIA OFERTOWE

2021-07-13

Panteon Górnośląski informuje, iż w konkursie ofert na Obsługę oraz utrzymanie toalet  zlokalizowanych pod schodami wejścia głównego 
do Archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PHU VICA SECURITY SP. Z O. O. (kwota brutto: 10 455,00 zł).

 

Informacje podstawowe