Kontrast Czcionka

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY - KSIĄDZ FRANCISZEK BLACHNICKI

W setną rocznicę urodzin twórcy Ruchu Światło-Życie - księdza Franciszka Blachnickiego - otwieramy kolejną mobilną wystawę biograficzną.

2021-03-24

Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku jako siódme dziecko w rodzi­nie starszego pielęgniarza Józefa, syna górnika i Marii z domu Müller, również z rodziny robotniczej. Na chrzcie w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku otrzymał imiona: Franciszek, Karol.

W czasie nauki w Gimnazjum Męskim im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach angażował się w harcerstwo, był zastępowym, drużynowym, organizował obozy. Harcerstwo określał "aniołem stróżem jego młodości". Po ukończeniu nauki w 1938 r. odbył służbę wojskową w Katowicach. Jako plutonowy podchorąży uczestniczył w kampanii wrześniowej w oddziałach 11. Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór. Po ucieczce z obozu jenieckiego powrócił do Tarnowskich Gór, gdzie współtworzył konspiracyjne grupy oporu wobec okupanta hitlerowskiego. Za działalność konspiracyjną został uwięziony i skazany na karę śmierci. Wówczas, czekając na wykonanie wyroku przeżył głębokie nawrócenie i podjął decyzję oddania życia na służbę Bogu, w czym gorliwie trwał aż do śmierci. Stało się to 17 czerwca 1942 r. Od tego momentu stał się zupełnie nowym człowiekiem. Wówczas nadeszło ułaskawienie, a kara śmierci została zamieniona na 10 lat więzienia. Po wyjściu z więzienia w 1945 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i pojął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 r. uzyskał tytuł magistra teologii, przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską w kolejnych parafiach diecezji katowickiej: Tychy, Borowa Wieś, Łaziska Górne, Rydułtowy, Cieszyn, Bieruń Stary. Ponadto organizował i prowadził rekolekcje  ministrantów Oaza Dzieci Bożych, Diecezjalny Ośrodek Katechetyczny tzw. "Śląski Niepokalanów", a także rozpoczął wydawanie dwutygodnika "Niepokalana Zwycięża". Lata 50. przyniosły również intensywną pracę resocjalizacyjną - m.in. akcja "Krucjata Trzeźwości" i "Krucjata Wstrzemięźliwości". Był to pierwszy i jedyny w tym czasie w państwie komunistycznym ruch laikatu katolickiego skupia­jący ok. 100 tys. dorosłych działaczy. Za swoją aktywną działalność ksiądz Blachnicki wielokrotnie trafiał do więzienia za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce oraz wydawanie nielegalnych druków.

W latach 1961 - 1971 ksiądz Blachnicki pogłębiał swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i teologii pastoralnej zdobywając kolejne stopnie naukowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (habilitacja - 1973 r.). Jednocześnie prowadził działalność na odcinku posoborowej odnowy liturgii w Polsce, rozwijał niektóre pomysły duszpasterskie z lat ubiegłych (np. Oazę Dzieci Bożych) i zainicjował ruch oazowy w Polsce, zwany początkowo Ruchem Żywego Kościoła, potem Ruchem Światło-Życie (Centrala Ruchu powstała w Krościenku nad Dunajcem w 1970 r.). Prowadzenie działalności formacyjnej, ewangelizacyjnej, liturgicznej, charytatywnej i społecznej stanowiło fenomen w całym tzw. bloku wschodnim.

Lata 1977 - 1981 to okres intensywnego rozwoju Ruchu Światło-Życie w Polsce oraz inicjowanie przez księdza Blachnickiego kolejnych przedsięwzięć ewangelizacyjnych i społecznych (m.in. program „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”). Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zmusił księdza Blachnickiego do emigracji i rozpoczęcia działalności na Zachodzie: wydawanie biuletynu „Prawda–Krzyż–Wyzwolenie”, założenie stowarzyszenia Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, organizowanie sympozjów na tematy suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie, powstanie dokumentów programowych: „Deklaracja carlsberska” i „Manifest wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej", objęcie Ośrodka „Marianum” w Carlsbergu w Niemczech dla potrzeb Ruchu Światło-Życie i zorganizowanie w nim Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, prowadzenie w Carlsbergu trzymiesięcznego kursu „Studium Wyzwolenia Społecznego” oraz rocznej „Szkoły Animatorów Ruchu Światło-Życie” dla uczestników z Ameryki Południowej, powstanie Wydawnictwa i Drukarni „Maximilianum” (1984) – Wydawnictwo Mię­dzy­narodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie.

Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł śmiercią nagłą, dnia 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim. 9 grudnia 1995 r. Arbp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki, rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego. Postulatorem procesu został bd Adam Wodarczyk. W 2015 r. Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała heroiczność cnót Sługi Bożego, a dekret w tej sprawie został podpisany przez papieża Franciszka. Od tego momentu przysługuje mu tytuł Czcigodny Sługa Boży.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie powstał dla realizacji odnowy Kościoła w myśl Soboru Watykańskiego II. Za formalny początek Ruchu przyjmuje się rok 1969, kiedy ks. Blachnicki nadał mu nazwę „Ruch Żywego Kościoła”. Kilka lat później (11.06.1973 r.) Ruch został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła przez kard. Karola Wojtyłę – akt konstytutywny Ruchu. W 1976 roku przyjęto nazwę: Ruch Światło-Życie.

Znakiem Ruchu są greckie słowa „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w znak krzyża. Formuła „Światło-Życie” oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli postępowania. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty. Światłem jest: światło rozumu, światło sumienia, światło słowa Bożego, światło Chrystusa jako wzoru osobowego i światło Kościoła.

Celem Ruchu Światło-Życie jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła. Metodą realizacji tych zadań jest trzyletnia całoroczna praca formacyjna w małych grupach działających w parafiach, zaś zwieńczeniem pracy rocznej są rekolekcje piętnastodniowe, oparte na schemacie tajemnic różańcowych. Zarówno w pracy rocznej w parafii, jak i podczas rekolekcji, uczestnicy formacji uczą się życia we wspólnocie Kościoła opartego o słowo Boże, liturgię i modlitwę, po to, aby dawać świadectwo wiary słowem i przykładem życia. Następnie formacja jest kontynuowana we wspólnocie diakonijnej, gdzie członkowie Ruchu podejmują konkretną służbę w Kościele i w świecie, według rozpoznanych na drodze formacji charyzmatów.

Aktualnie Ruch Światło-Życie jest obecny we wszystkich diecezjach w Polsce. W latach 1954-2020 z formacji w Ruchu Światło-Życie skorzystało ponad 2 miliony osób w Polsce i poza jej granicami.

Ruch Światło-Życie prowadzi działalność w wielu krajach na całym świecie. Są to między innymi: Słowacja, Czechy, Niemcy, Ukraina, Litwa, Austria, Belgia, Holandia, Anglia, Walia, Szwecja, Bułgaria, Norwegia, Włochy, Grecja, Luksemburg, Hiszpania, Mołdawia, Chiny, Turkmenistan, Kazachstan, Filipiny, Pakistan, Brazylia, Boliwia, USA, Kanada, Kenia, Tanzania, Ekwador. Praca w tych krajach jest prowadzona i koordynowana przez Ruch Światło-Życie w Polsce.

Panteon Górnośląski zaprasza na wystawę biograficzną poświęconą księdzu Franciszkowi Blachnickiemu przygotowaną przez Ewę Matuszyńską i Barbarę Młodzianowską z Ruchu Światło-Życie. Wystawa prezentowana będzie na terenie całego Województwa Śląskiego i wybranych miejscach związanych z Ruchem Światło-Życie lub działalnością ks. Franciszka Blachnickiego od 24 marca do 11 października 2021 r.

Harmonogram wystaw z podziałem na poszczególne rejony działania Ruchu Światło-Życie. Terminy i miejsca mogą ulec zmianie. 


TERMIN

MIEJSCE

24.03.-12.04.
 
Bazylika Św. Antoniego, Rybnik

12.04.-4.05.
 
Parafia Św. Marii Magdaleny, Tychy

4.05.-24.05.
 
Parafia Bł. Karoliny, Tychy
24.05.-7.06


Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej, Pszczyna
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bieruń
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świętochłowice-Piaśniki

 

25.05.-8.06.


Parafia Św. Jadwigi, Chorzów 
 

7.06.-21.06.


Parafia Matki Boskiej Bolesnej, Mysłowice-Brzęczkowice
Bazylika Św. Szczepana, Katowice
Parafia Świętego Michała Archanioła, Katowice

 

8.06.-22.06.


Parafia Krzyża Świętego, Siemianowice Śląskie
Parafia Świętej Rodziny, Piekary Śląskie

 

21.06.-5.07.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Katowice
 
23.06.-17.08.
wystawy towarzyszą rekolekcjom Ruchu Światło-Życie
 
16.08.-30.08.


Parafia Św. Pawła Apostoła, Ruda Śląska-Nowy Bytom
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko, Katowice
Parafia Śś. Apostołów Piotra i Pawła, Katowice

 

17.08.-31.08.


Bazylika Św. Wojciecha, Mikołów
Parafia Św. Stanisława, Żory

 

30.08.-13.09.


Parafia Św. Wawrzyńca i Antoniego, Ruda Śląska – Wirek
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, Knurów – Szczygłowice
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice

 

31.08.-14.09.


Parafia Św. Jerzego, Czerwionka – Leszczyny
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rybnik-Boguszowice

 

13.09.-27.09.


Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Radlin
Parafia Św. Jerzego, Rydułtowy
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Jastrzębie Zdrój

 

14.09.-28.09.


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rogów
Parafia Św. Herberta Biskupa, Wodzisław Śląski

 

 

ZOBACZ GALERIĘ

 

WSPÓŁPRACA

PATRONAT MEDIALNY

Aktualności