Kontrast Czcionka

BOHATEROWIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH. KONKURS DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.

Z okazji 100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Panteon Górnośląski.

2021-03-23

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów polskich uczelni wyższych, zwłaszcza dla tych znajdujących się na terenie regionu śląskiego. Konkurs jest dwuetapowy i polega na napisaniu pracy pisemnej spełniającej wymogi pracy naukowej na dowolnie sformułowany przez studenta/doktoranta temat dotyczący jednej bądź kilku postaci Panteonu Górnośląskiego zaangażowanych w powstanie/powstania śląskie, a następnie na obronie ustnej wywodu przed komisją konkursową.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Wyślij formularz zgłoszeniowy na adres promocja@panteon-gornoslaski.pl do 31 października 2021 r.

2. Gotową pracę należy wysłać do 15 listopada 2021 r.

na adres mailowy:
promocja@panteon-gornoslaski.pl
oraz
pocztą tradycyjną (bądź osobiście) na adres:
Panteon Górnośląski, ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice

3. Listę osób dopuszczonych do II etapu konkursu opublikujemy 30 listopada 2021 r.

UWAGA! Nastąpiła zmiana daty finału konkursu. Część ustna oraz rozdanie nagród odbędzie się 9 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 w siedzibie Panteonu Górnośląskiego (ul. Plebiscytowa 49a).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! smiley

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz pobraniem formularza zgłoszeniowego.

REGULAMIN KONKURSU

LISTA BOHATERÓW i BOHATEREK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu (liczba punktów uzyskanych za część pisemną / maksymalna ilość punktów):

1. Daria Socha - 259 pkt / 300 pkt

2. Julia Komornicka - 216 pkt / 300 pkt

3. Bartosz Szostek - 194 pkt / 300 pkt

4. Klaudia Rybak - 183 pkt / 300 pkt

5. Grzegorz Mośny - 182 pkt / 300 pkt

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: promocja@panteon-gornoslaski.pl

PATRONAT HONOROWY

 

         

                        

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

       

Aktualności, Dla szkół