Kontrast Czcionka

100 ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO. KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH.

Z okazji 100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Panteon Górnośląski.

2021-02-11

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół średnich z regionu śląskiego. Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I: praca pisemna (esej popularnonaukowy) na jeden z proponowanych tematów.

Pracę należy wysłać do 30 kwietnia 2021 r.
na adres mailowy:

promocja@panteon-gornoslaski.pl
oraz
pocztą tradycyjną (bądź osobiście) na adres:
Panteon Górnośląski, ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice

UWAGA! Pracę podpisujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE specjalnym KODEM, który każdy uczestnik deklaruje na formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o uzupełnianie pola KOD PRACY w formularzu.

Wykaz tematów:

1.    Wojciech Korfanty - Tadeusz Kościuszko - Józef Chłopicki - Romuald Traugutt.  Esej historyczny zestawiający sylwetkę Wojciecha Korfantego z jednym z wybranych powstańczych dyktatorów.

2.    „Nie dla chleba ciągniemy do onej Polski”.  Esej osnuty wokół pytania: Dlaczego Górnoślązacy chcieli znaleźć się w II Rzeczypospolitej?

3.    Obraz powstańczych zrywów w dziełach literackich. Analiza porównawcza Reduty Ordona Adama Mickiewicza, Glorii victis Elizy Orzeszkowej oraz opowiadania Nad Odrą 1921 Zofii Kossak.

4.    Od śpiewnika ks. Jana Rzymełki (1921) po utwory Ryszarda Riedla i Miuosha. Śląskie powstania w pieśniach i piosenkach. Charakterystyka zjawiska.

5.    Polska wobec powstań śląskich. Ochotnicy-wolontariuszki-działacze. Analiza sytuacji w 1921 roku na podstawie materiałów prasowych.

6.    Powstaniec z rodowego sztambucha. Opis powstańczych historii na postawie rodzinnego archiwum.

 

ETAP II: prezentacja ustna przed komitetem konkursowym dnia 15 czerwca 2021 r.

Temat:

Bohaterowie III powstania śląskiego. 
Dlaczego wybrana przez Ciebie postać powinna znaleźć się w Panteonie Górnośląskim?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: promocja@panteon-gornoslaski.pl do dnia 31 marca 2021 r.

Lista osób nagrodzonych podczas I edycji konkursu dla uczniów szkół średnich (kolejno: punkty otrzymane za część pisemną / punkty otrzymane podczas części ustnej / suma punktów)

1. Tomecka Maria - 69 pkt / 69 pkt / 138 pkt - I MIEJSCE
2. Sroka Jakub - 68 pkt / 70 pkt / 138 pkt - I MIEJSCE
3. Kondera Stanisław - 60 pkt / 71 pkt / 131 pkt - II MIEJSCE
4. Germasińska Anna - 56 pkt / 63 pkt / 119 pkt - III MIEJSCE

5. Sadowski Jakub - 59 pkt / 54 pkt / 113 pkt - wyróżnienie
6. Lebioda Kinga - 55 pkt / 58 pkt / 113 pkt - wyróżnienie
7. Jesionka Aleksander - 43 pkt / 68 pkt / 111 pkt - wyróżnienie

8. Kubas Dominik - 51 pkt / 54 pkt / 105 pkt 
9. Pawlik Piotr - 47 pkt / 55 pkt / 102 pkt
10. Baryluk Beniamin - 43 pkt / 54 pkt / 97 pkt
11. Kapała Julia - 42 pkt / 55 pkt / 97 pkt
12. Geisler Weronika - 38 pkt / 58 pkt / 96 pkt

Zarówno w części pisemnej jak i ustnej każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 75 punktów. O zwycięstwie w konkursie decydowała suma punktów z I i II etapu (łącznie 150 pkt).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! smiley

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz pobraniem formularza zgłoszeniowego.
 

REGULAMIN KONKURSU

TEMATY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYTYCZNE CZĘŚCI USTNEJ
 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: promocja@panteon-gornoslaski.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

Aktualności