ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Zgrzebniok Alfons (1891-1937)

Działacz polityczny i plebiscytowy, członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Powstaniec śląski, komendant I i II powstania.

Podczas pierwszego powstania prowadził działalność konspiracyjną podejmując szereg ryzykownych akcji mających na celu m.in. zdobycie broni w kozielskich koszarach niemieckiego 62. Pułku Piechoty. Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany. Po zakończeniu powstania głównym zadaniem Zgrzebnioka było organizowanie nowych obozów dla uchodźców, dowodzenie utworzoną z nich Milicją Górnośląską, reorganizacja oddziałów w terenie oraz kontakty z Naczelnym Dowództwem WP. Po III powstaniu śląskim był jednym z założycieli Związku Byłych Powstańców, następnie brał udział w tworzeniu Straży Śląskiej, został także członkiem władz naczelnych Związku Powstańców Śląskich. Po podziale Górnego Śląska od września 1923 do sierpnia 1926 roku wykonywał pracę nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie, prowadził też aktywną działalność społeczną i publicystyczną.

Alfons Zgrzebniok został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego.