ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Świtoń Kazimierz (1931-2014)

Polityk, opozycjonista w okresie PRL, współtwórca Związków Zawodowych Górnego Śląska oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku, poseł na Sejm I kadencji (1991-1993).

W grudniu 1976 i kwietniu 1977 r. domagał się amnestii dla przebywających w więzieniach uczestników protestów z czerwca 1976 r., ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych wówczas robotników, ukarania funkcjonariuszy SB winnych w tym czasie nadużyć i bezprawia. Protestował także przeciwko dyskryminacji w PRL osób wierzących i zmuszaniu górników do pracy w niedziele. W maju 1977 r. przyłączył się do głodówki protestacyjnej, zorganizowanej przez KOR w kościele św. Marcina w Warszawie w obronie robotników przetrzymywanych w więzieniach i aresztowanych działaczy KOR. Był następnie aktywnym uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Za działalność opozycyjną wielokrotnie szykanowany i represjonowany, skazany na rok więzienia. Od 4 września 1980 r. wszedł w skład Komitetu Robotniczego Huty Katowice, nast. sekretarz MKR Katowice, potem Zarządu MKZ Katowice NSZZ „Solidarność”. Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany. Aktywnie uczestniczył w demonstracjach rocznicowych pod krzyżem przy kopalni „Wujek” w Katowicach. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności.

Kazimierz Świtoń został upamiętniony w sali ludzi wobec totalitaryzmów oraz sali ludzi administracji i polityki